El canvi climàtic i el verd urbà: Can Rigal, un clar exemple

Parc de Can Rigal