Nusos Cooperativa

Can Rigal, un exemple de canvi climàtic i de verd urbà

Descripció

Elaboració de 5 activitats entorn els valors ambientals del verd urbà prenent com exemple el parc de Can Rigal. Les 5 propostes tot i partir dels mateixos objectius generals van ser adaptades tant pel que fa a la metodologia emprada com al seguiment del currículum en el cas de les activitats dirigides a públic escolar. Les activitats consten d’una visita dinamitzada al Parc de Can Rigal de 2 hores de durada que, en el cas de les visites escolars, es complementa amb un treball anterior i posterior desenvolupat a través d'un webquest creada especialment per l’activitat.

Repte

Elaborar una proposta d'activitats adaptada a diferents públics que permeti donar a conèixer els valors ambientals que ofereix el verd urbà a través del Parc Can Rigal, tot reflexionant sobre la importància de les accions individuals i col·lectives que promouen un futur més sostenible, incentivant el desenvolupament de les habilitats d’exploració, anàlisi, deducció i relació i promoure accions col·lectives transformadores que permetin fer front al repte del canvi climàtic.

Solució

Vam fer tasques de documentació en referència al Parc de Can Rigal i la relació dels espais verds amb el canvi climàtic i la millora de la qualitat ambiental. Vam dissenyar 5 activitats amb l'objectiu de fomentar aprenentatges significatius i funcionals. Vam conceptualitzar i produir els materials per a les activitats. Vam idear activitats prèvies i posteriors per a 4 nivells educatius. Vam executar diferents activitats. Vam avaluar les propostes, amb l'equip educatiu propi, tècniques de l'ÀMB i participants. Vam fer gestió de reserves.

Més informació