Nusos Cooperativa

F4E Summer Casal

Descripció

L’equip humà de F4E el formen quatre-centes persones de múltiples àmbits professionals i diverses nacionalitats. Promou un Casal d’estiu per als nens i nenes, de 3 a 14 anys, per facilitar la conciliació familiar i laboral, involucrar els infants en el context científic i cultural de F4E i afavorir el contacte i la integració entre les famílies.

Repte

Formem  un equip educatiu gestor de l’activitat que Inclou una coordinació general amb F4E i les diverses col·laboracions externes, i una coordinació de camp, referent de les famílies i l’equip educatiu.

Preparem una programació, diferenciada per grups d’edat, basada en tasques autèntiques d’indagacions autònomes en petits grups, com a tractament de reptes científics i mediambientals. S’hi integren  diverses formes de representació artística i propostes estrictament lúdiques i esportives.

Solució

- “A natural rhytm, 1st. F4E Summer Casal” amb la col·laboració del Museu de Ciències Naturals, Artijoc i la Fundació Formació i Treball.

- “Changing the Way we look at the World, 2nd F4E Summer Casal” amb la col·laboració de l’Escola cooperative Grevol

- “Max Energy 3rd.F4E Summer Casal” amb la col·laboració de BISC (Barcelona International Sailing Center).

- “Bathyscaphe, 4th. F4E Summer Casal” amb la col·laboració de BISC (Barcelona International Sailing Center).