Nusos Cooperativa

Formació sobre planificació i gestió de projectes

Descripció

Formació de 25h per al desenvolupament i millora de la competència professional dels participants en el camp de la gestió de projectes, des d’una perspectiva aplicada al perfil professional del grup. Els continguts i objectius de la formació han estat convinguts amb Barcelona Activa i seleccionats amb la màxima cura pel que fa a la relació de perfils formatius a qui va adreçada la formació, així com la dependència que té en la professionalització d’aquests col·lectius. S'ha creat i produït el material de suport que ha comprès des de la definició de projectes, l'anàlisi del seu cicle de vida, l'ús d'indicador de seguiment i avaluació, les metodologies de planificació, les eines per a la presa de decisions, la gestió del temps o les habilitats per a la gestió d'equips i el tracte amb les persones.

Repte

El repte principal del projecte és que els participants aprofitin les sessions de formació. Al tractar-se d'un itinerari formatiu que inclou altres cursos, des d'un inici Nusos Cooperativa ha buscar involucrar emocionalment les participants amb la formació. Per a fer-ho, s'ha potenciat l'adequació dels continguts a la realitat i les experiències prèvies de les participants i s'ha fomentat el debat i l'aprenentatge compartir a través de dinàmiques de grup.

Solució

S'ha partit dels coneixements previs dels participants i s'han treballat els continguts d’una manera vivencial i pràctica, integrant el temari a l’àmbit de la praxis laboral dels participants. Per a fer-ho, s'han visionat fragments de pel·lícules, sèries de televisió o publicitat; s'ha treballat l’expressió plàstica, el role-playing, o l’anàlisi de casos per copsar les concepcions prèvies i per estructurar les idees i conceptes treballats durant cada sessió. Per altra banda, s'ha donat protagonisme a les dinàmiques de grup, per generar espais de confiança i de relació que fomentin el debat i la crítica constructiva i a l'autoavaluació per part dels participants.