Nusos Cooperativa

Anticipar-nos per reduir la incertesa

“L’estratègia més eficaç de l’evolució consisteix en reduir la incertesa per el senzill mètode d’anticipar-la. (…) anticipar per romandre. Per això la ciència, necessariament, canvia”. Jorge Wagensberg

L’elaboració del nou pla estratègic respon a la necessitat d’anticipar-se als canvis d’entorn dels propers anys, la visió de Nusos a la que aspirem amb l’horitzó del 2022. Aquesta visió s’articula al voltant de dues dimensions temàtiques de l’activitat de la cooperativa: (i) cultura científica i sostenibilitat i (ii) dinamització socioeconòmica. Aquestes, responen a un objectiu transversal: el desenvolupament d’una estratègia de desenvolupament inclusiu generadora de més i millor ocupació.

Quins factors permeten l’accés democràtic a la cultura científica com a servei bàsicque millora la qualitat de vida i l’experiència quotidiana dels ciutadans?

Com propiciar un canvi de paradigma social per passar dels drets individuals al benestar global, des d’una perspectiva sistèmica i de responsabilitat per l’entorn?

Quin desenvolupament socioeconòmic te sentit pel que fa a la lògica de generació i distribució d’oportunitats, com a la cohesió social?

Com és que la mitjana catalana en competències de ciències i de matemàtiques es troba per sota de la mitjana de l’OCDE?

Quines fórmules de promoció d’activitats en l’àmbit de l’economia del coneixement es poden assajar des de l’economia social i solidària?

Solucionar cadascun d’aquests reptes és saber respondre, almenys, a tres qüestions: 1) què podem fer? (operativitat), 2) per a què? (efectivitat) i 3) per què? (valor). Fer-ho des de l’emprenedoria col·lectiva és la aposta de Nusos.

Ara bé, una bona solució, en primer lloc, ha de ser operativa. Això té a veure amb saber què puc (o no) fer, cosa que implica conèixer-se a si mateix, les nostres competències i capacitats específiques: actitud emprenedora, gestió compartida, lideratge col·lectiu.

A més d’operativa, la solució ha de ser efectiva (produir resultats), i això també depèn de les condicions de l’entorn socioeconòmic i de la nostra capacitat per captar-les: identificació d’oportunitats, comunicació bidireccional, adaptació de productes i serveis… En això fa falta sobretot intel·ligència: curiositat, pensament crític, organització.

Finalment, una bona solució ha de resoldre la qüestió del perquè. Aquí entren en joc interessos i valors: projectes oberts i integradors.

La qüestió és que cal contestar bé totes tres preguntes. I podem fallar en qualsevol d’aquests passos o en tots tres alhora: les solucions “no són operatives” o “no son efectives” o “neguen algun valor” o les diferents combinacions possibles.

Nusos canvia per ser part de la solució: ens vols ajudar?

Per fer aquest acompanyament i formació hem rebut el suport de l’Ajuntament de Barcelona.

Logo Ajuntament Barcelona

Comparteix a twitter