Més enllà de la innovació social digital -Nusos Cooperativa

Nusos Cooperativa

Més enllà de la innovació social digital

Descobrim una sèrie de projectes on grup de persones s’organitzen al voltant d’un problema en el seu entorn concret i donen una solució a través de l’apoderament i la generació de coneixement.

Ben avançant el segle XXI sembla clar que l’adquisició de coneixement no es duu a terme de manera progressiva sinó complexa i la seva transmissió no és un aspecte unidireccional sinó que prové de fonts ben diverses. Parlar doncs de la democratització del coneixement, especialment en una era determinada en compartir i difondre, no sembla doncs una premissa excessivament nova.

A Barcelona ja fa uns anys que han aparegut labs, makers o ateneus digitals. No obstant això, molts dels projectes de ciència ciutadana o de laboratoris ciutadans que arriben a les ciutats capdavanteres, no són accessibles a tothom i no són pràctiques que de manera immediata fomentin l’enfortiment en l’economia social i solidària del territori.

De fet, Roberto Mangabeira senyalava que “aquesta forma avançada de producció no es troba disseminada en tota l’economia, sinó que està confinada en avantguardes aïllades, de les quals la major part de la mà d’obra resta exclosa”, provocant estancament i desigualtat econòmica al seu pas.

En contraposició als projectes d’experimentació radical o de moviments com el DIY (do it yourself) on es busca crear una versió accessible i distribuïda de la ciència a través de la creació de laboratoris autogestionats que utilitzen tecnologies de baix cost; també trobem els projectes de ciència comunitària, on un grup de persones s’organitzen al voltant d’un problema en el seu entorn concret i pretenen donar una solució a través de l’apoderament i la generació de coneixement.

En són exemple Colectic que instal·lats als Raval de Barcelona són un projecte cooperatiu sense ànim de lucre que treballa per la inclusió, l’autonomia i l’apoderament de les persones i les comunitats als àmbits social, laboral i tecnològic; tot entenent i utilitzant la tecnologia com una eina de participació i transformació social. O l’associació Bit Lab Cultural, una entitat sense ànim de lucre nascuda l’any 2017 orientada a la realització de projectes d’innovació cultural al territori i amb retorn social. També trobem XOBBCoop una cooperativa de treball que desenvolupa projectes socials de base tecnològica adreçada a millorar la vida de les persones, a generar llocs de treball dignes, xarxes comunitàries i a produir economia social i solidària. O FemProcomuns una cooperativa creada l’any 2017 amb la voluntat de contribuir a la consolidació d’un ecosistema del procomú des de Catalunya.

Mapa d’iniciatives d’educació comunitària a la ciutat de Barcelona desenvolupat per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, el Consorci d’Educació, la FAPAC, el CJB, Rosa Sensat, la Federació d’Educació de Comissions Obreres i el CEESC:

Comparteix a twitter