Primari: innovació social col·lectiva pel rebrot laboral a l'Anoia i el Bages -Nusos Cooperativa

Nusos Cooperativa

Primari: innovació social col·lectiva pel rebrot laboral a l’Anoia i el Bages

Descripció

Captació, formació i acompanyament a persones durant la darrera etapa de vida laboral del sector primari i secundari lleuger de l'Anoia i el Bages en la creació d'una entitat jurídica que presti serveis educatius i de turisme responsable que permeti complementar la font d'ingressos de la seva activitat.

Repte

Les professions associades al sector primari i secundari lleuger es troben entre les que requereixen un esforç més elevat, especialment perquè la composició orgànica de moltes d’elles fa que s’emmarquin dins de projectes empresarials petits o personal autònom. La precarietat econòmica que ha envoltat a moltes pràctiques laborals d’aquests sectors durant molt anys, ha provocat que moltes persones participin de l’economia informal. Aquest fet ha comportat que després d’anys de feina, moltes persones vegin reduïda la seva capacitat d’acabar la seva vida laboral en unes condicions dignes, o fins i tot, es vegin abocades a donar continuïtat a la seva vida laboral en detriment de la seva qualitat de vida. Un agreujant de la situació és la reorientació del mercat laboral cap al sector serveis i la manca de vocacions professionals del sector primari i secundari lleuger. Aquesta situació provoca que molts joves no escullin oficis tradicionals, deixant-los sense relleu generacional i provocant l’abandonament de certes pràctiques locals i arrelades en el territori.

Solució

El projecte contempla l’acompanyament de 5 persones durant 6 mesos per a desenvolupar una agrupació sectorial que permeti la formalització d’una societat que permeti diversificar les fonts de finançament dels seus projectes individuals. Durant l’acompanyament els participants reben una formació i acompanyament a càrrec de Nusos Cooperativa, la cooperativa l’Arada i la cooperativa Labcoop per a:

- Desenvolupar un model de negoci estable i replicable, de serveis educatius i de turisme responsable per a donar a conèixer el patrimoni cultural immaterial (lligat a la seva pràctica) i el sector primari i secundari lleuger de l’Anoia i el Bages.

- Millorar els determinants psicosocials de les persones ateses i de les seves famílies, impactant positivament en variables com els ingressos econòmics, la xarxa de suport formal i informal o l'autoestima, així com en les competències personals i professionals com la comunicació, el treball en equip, entre altres.

- Reglamentar una agrupació i posar les bases per a la creació d’un sistema cooperatiu d'inclusió social que permeti la constitució d’una entitat jurídica que ofereixi uns serveis comuns als membres de l’agrupació.